0896 959 169 office@3consultteam.com

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЯТ КОНСУЛТАНТ?

 иИзборът на подходящ консултант за разработването на проект за финансиране често се оказва по-трудно от това да се избере автомобил. Докато избирате кола, вие се водите от точно определени критерии – година на производство, марка, модел, пробег. И търсите най-доброто качество за най-благоприятна за Вас цена.

  Оказва се обаче, че изборът на бизнес консултант не е много по-различен. Има няколко основни характеристики, които е препоръчително да търсите, за да сте сигурни, че сте попаднали на професионалист и няма да се окажете с много похарчени пари и неодобрен проект.

 Опитали сме се да изброим няколко основни положения, които ще Ви помогнат да разпознате компетентната и полезна консултантска услуга.

 • Добрият бизнес консултант Ви изслушва внимателно и се запознава подробно с бизнес идеята Ви. Професионалиста подробно ще анализира проектните намерения на кандидата и ще ги съпостави с изискванията и условията на подходяща програма. Програмите не финансират всичко и е добре консултанта да Ви го каже.
 • Добрият консултант не работи на конвейер. Всеки проект и клиент е уникален.
 • Добрият консултант трябва да е Ваш партньор при подготовката за разработване на проекта. За да съумеете да адаптирате инвестиционните си намерения спрямо изискванията на програмата, често се налага консултантите да работят заедно с Вас по изчистване на цялостната концепция на проекта от време.
 • Добрият консултант ще Ви посочи конкретни действия и препоръча партньори, с чиято помощ да се подготвите за успешен проект.
 • Добрият консултант ще е откровен с Вас по отношение на шансовете за спечелване на проект, след направен обективен анализ на данните. Сериозните консултанти могат да изчислят точките, които бихте получили при оценката на проекта и каква е вероятността проектът да е финансиран.
 • Професионалистите избягват да работят по проекти с малка вероятност за успех.
 • Добрият консултант има ясни и точни ангажименти към клиента. Професионалистите работят с договори за „производство” на услугата. Важно условие е да се управлява и отчита компетентно одобреният проект, за да се получи реално от бенефициента одобрената безвъзмездна финансова помощ в цялост.
 • Добрият консултант ще Ви предложи разпределяне на възнаграждението на фиксирана част за разработване на проекта и такава, която се заплаща само при одобрение и включваща такса за управление на проекта.
 • Предишен опит е важен, но няма консултант да има 100 % успеваемост на проектите. Добра успеваемост е над 70 %. Важен елемент е и проектите да са получават пълното одобрено финансиране и да нямат наложена финасова корекция.
 • Изграждането на добри работни отношния с бизнес консултанта – взаимно уважение и етика при работата са ключови. Срещите „очи в очи” още преди да поемете финансов ангажимент е от определящо значение за това да се сработите преди разработването на проекта.

КАК ДА ОТКРИЕМ ДОБРИЯТ КОНСУЛТАНТ?

Няколко идеи:

 • Лични контакти – поискайте инфо от колеги, партньори относно консултанти, от които те самите са били доволни.
 • Счетоводители и търговците на техника имат достатъчно на брой контакти на консултанти, с които са работили и по други проекти и имат изградено мнение за качеството на раотата им, като заинтересовани страни в процеса.
 • Директно търсене в интернет. Преглеждайте не само първите страници, а и следващите. Обикновено на първите страници са фирми, които акцентират повече на маркетинга за продажба на услугата, не толкова на експертизата в проекта.

ЕДИН СЪВЕТ:

 • Не допускайте да бъдете въвлечени в корупционни схеми. Това по-скоро може да Ви доведе до тежки проблеми за бизнеса в дълъг период от време и забрани за следващи участия в проекти!