0896 959 169 office@3consultteam.com

ОБЯВИ ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС

Продажба бизнeс – Машиностроене

Продажба бизнeс - Машиностроене  Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е създадена през 1981 г., притежава богата история...

Продажба бизнес – Хотел гр. Шипка, Цена – 220 000 евро.

Продава се оборудван хотел в гр. Шипка

Изпълняван проект

Дружеството е бенефициент и изпълнява проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“, по договор с Управляващия орган – Министерство на труда и социална политика от 01.10.2020 г.

повече информация