0896 959 169 office@3consultteam.com

ПРОДАЖБА НА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС

Наша задача е да срещнем продавачи и купувачи на бизнес в областта основно на производството, преработваща промишленост. Ако имате желание да осъществите продажба на своя бизнес по една или друга причина, добре е да разговаряте с нас и да преценим възможностите за успешна продажба на бизнеса. При ползване услугите на нашата фирма по намирането на купувач на Вашия бизнес, ние ще се ангажираме да потърсим потенциални клиенти в страната или чужбина. Това може да стане с реална В2В среща среща от нас и директно промотиране на фирмата Ви при срещи с потенциално заинтересовани бизнес клиенти. Ангажираме се да извършим анализ на жизнеспособността на фирмата, която се продава, съвети за определяне на справедлива цена за продаваното дружество, рекламна брошура за презентиране пред потенциален кръг от сериозно заинтересовани купувачи и друго, в зависимост от индивидуалната потребност и особености на клиента.

КЛИЕНТИ


Съществуват три категории компании, които се ползват посредническа фирма, за да продадат бизнеса си.

– Първия случай това са фирми, които са част от някакви професионални инвеститори, било то физически лица или част от компании. Те могат да решат в даден момент, че не виждат перспектива в този бизнес или решават да се концентрират в друга дейност.

– Вторият случай е при желание за оттегляне от бизнеса на собственика на дадена компания по лични или емоционални причини, той се отказва от бизнеса си и търси купувач. Няма преки наследници или те не желаят да се ангажират с бизнеса.

-Третата категория са на компании, които изпитват трудности от финансово-икономически характер да се справят с пазарните предизвикателства и се налага да се откажат или да преустановят дейността си.

ПОЛЗИ

Успешната формула е да се продаде или закупи един бизнес в готов, работещ вариант са няколко: базата вече е изградена, разполага със съответните разрешителни за бизнеса, т.е. със съответният статут, за който ще се използва, има клиенти и пазари, много често експортни, нает персонал, произведена продукция, вземания от клиенти и др. Това е огромен плюс за стартиращ съответния бизнес, тъй като спестява задължителното време, което се отделя за формалностите по започването на бизнес до постигане на разстеж.

Намиране на подходящ партньор

  • Финансов и бизнес анализ на състоянието на компанията и оценка на компанията- печалба, производителност, ликвидност, рентабилност на активите, рентабилност на собствения капитал;
  • Изготвяне на информационни материали и презентиране на компанията пред целеви тесен кръг потенциални клиенти;
  • Координация и съдействие в процеса на преговори между Купувач и Продавач;