0896 959 169 office@3consultteam.com

Търговско посредничество

Търговско посредничество

Посреднически и консултантски услуги имащи за предмет осигуряване на Потенциални купувачи/КЛИЕНТИ, организиране на процеса за сключване на Сделки за продажба на стоки/технологии/машини между Фирми и Клиент. Посредничеството се изразява в подготовка и представяне на Фирми производители, пред потенциални Клиенти, подпомагане процеса на намирането им, сключване на договори за доставка.