0896 959 169 office@3consultteam.com
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

 Първата програма по одобрения от ЕК – План за възстановяване и устойчивост е „Технологична модернизация в МСП” предвидена за начало на прием на проекти от края на юли 2022 г.

 Целта на програмата е предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на производствените процеси в предприятията от категория: микро, малки и средни /МСП/.

 Общият бюджет по процедурата е на стойност 260 000 000 лева

 Допустими кандидати са МСП от сектори: С – преработваща промишленост, J – информация и комуникация, М – архитектура и проектиране и научно-изследователска дейност.

Дейности допустими за финансиране – Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив, задължително ще доведе кумулативно до цифровизацията на производствените процеси и до разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Допустимо е закупуване на софтуер, ERP, CRM системи.

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Максимален размер на субсидията, в зависимост от категорията предприятие:

  • до 600 000 лв. за средни предприятия;
  • до 350 000 лв. за малки предприятия;
  • до 200 000 лв. за микро предприятия.

Минималният общ размер на един проект е 100 000 лв.

Режим на помощта: de minimis или регионална инвестиционна помощ.

Фактори на оценка: Финансови показатели на предприятието и описание на дейностите и бюджета на проекта спрямо изискванията на управляващия орган.

Оценката на проeкт включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка.

Максимален срок за изпълнение на инвестицията след одобрение и сключване на договор с Министерство на иновациите и растежа: 9 месеца.
Специфичен индикатор, свързан с изпълнението на инвестицията: Бенефициентите ще имат ангажимента да постигнат следния индикатор: „Предприятия с увеличен оборот”. Индикатора измерва увеличение с 15 % на оборота на предприятието към 2024 г, спрямо оборота за 2021 г.

Бенефициентите трябва да постигнат минимум 15% увеличение в оборота.

За допълнителна информация:

https://www.mig.government.bg/bg/news/260-mln-lv-bezvazmezdni-sredstva-za-tehnologichna-modernizaciya-na-balgarski-kompanii-e-parvata-obyav-4285.html

 

Продажба бизнeс – Подправки

Продажба бизнeс – Подправки

Продажба бизнeс – Подправки

 Пълна продажба на две свързани фирми за производство на кулинарни подправки за продажба на едро. Компанията има повече от 15 години история и опит в областта на търговията и производството, създадена през 2003 година. Производствено-складовата база се намира до град в Централна България, в непосредствена близост до главна пътна артерия обслужваща северната част на страната. 

Производствената и складова база е построена през 2011 г. със застроена площ от 2 700 кв.м. върху парцел от 10 000 кв.м. Основната дейност на фирмата е внос, преработка, опаковане на подправки, смеси от подправки, билки, семена, сушени плодове и зеленчуци, износ на продукция. Доставчиците на суровини са с установени дългогодишни бизнес отношения, включително мрежа от партньори и доставчици от Азия- Индия, Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Китай, както и от Бразилия, Перу, Холандия, Германия. Клиенти на компаният са над 200 фирми, от всички региони на България. Извършва регулярен експорт на продукция за Сърбия, Македония, Косово, Румъния, Албания, Гърция, Грузия и Молдова. Модерното технологично оборудване позволява смилане, смесване и опаковане на подправки, сушени плодове и зеленчуци, корнфлейкс с висока производителност и отлично качество на продуктите, на конкурентни цени. 

Базата разполага с напълно оборудван производствено-складов комплекс с площ от 2 200 кв.м., включващ митнически склад тип А, с площ от 600 кв.м, създаден с цел както обслужване дейносттите на компанията, така и предлагащ на клиенти възможност за митническо обслужване, складиране и съхранение на територията на фабриката. Дейноста по внос-износ е преференциално третирана при митнически контрол по отношение на безопасност и сигурност. Компанията използва опростени митнически процедури, притежава сертификат по АЕО – одобрен икономически оператор за ЕС. 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Производствено-складова база гр. Русе

Производствено-складова база гр. Русе

Производствено-складова база гр. Русе

 Производствена база УПИ CХIV с обща площ 4 604 м2, включваща закрита застроена площ от 4 112 м2 и 492 м2 зелени площи. Намира се в индустриалната зона на гр. Русе, с изградена инфраструктура и комуникации, в непосредствена близост до мост на река Дунав в България, свързващ страната с Румъния чрез автомобилен и ж.п. транспорт. Страната е член на Европейския съюз от 2007 г. 

ЦЕНА – 900 000 евро / 1 760 000 лева

  • Производствената база е със застроена площ от 4 112 м2.
  • Самостоятелен вход.
  • Налични два трафопоста с мощност от по 1000 kW.
  • Оборудвана за машиностроене, метални конструкции или металообработка.
  • Разполага с два мостови крана – 32 т/ 8 т. и 12,5 т. товароносимост.
  • Височина на помещението – 14 метра.
  • Цена за м2 – 195 евро / 382 лева.

Повече информация прочетете тук : ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС

Производство на мебели от масив

Производство на мебели от масив

Продажба на бизнeс – Мебели от масив

 Пълна продажба на фирма за производство на мебели и изделия от масивна дървесина. Компанията с близо 25 години история и опит в областта на производството на мебели от масив и дървена дограма, създадена е през 1995 година. Производствената база се намира в динамично развиващ се в икономическо отношение град в Централна България, в непосредствена близост до главни пътни артерии обслужващи северната част на страната. 

Производствено-складовата база е построена през 1995 г. основно ремонтирана, обновена и разширена през 2006 г. със застроена площ от към момента от 2 017 кв.м. върху парцел от 4 507 кв.м. Локацията е изключително комуникативна, в промишлената зона на града, в съседство с фабрики на световни производители. Основната дейност на фирмата е производство на висококачествени продукти от преработен дъбов и иголистен материал, включващо: мacи oт мacивнa дъpвecинa, вpaти oт мacивнa дъpвecинa, пpoзopци и други. Дружеството извършва регулярен експорт на продукция за Дания, Холандия, Швейцария, Германия. Повече от половината произведена продукция е за външни пазари. Изградени са дългогодишни бизнес отношения с клиенти и доставчици на суровини и материали за обезпечаване на производство. 

Производствената база е изградена от масивно строителство, покрита с термоизолационна обшивка, разполага с три основни халета, всяко със застроена площ от 300 до 1 150 кв.м., както и шест по-малки спомагателни дейността помещения с различна големина в диапазона от 10 – 92 кв.м. Изградени са две сушилни за изсушаване на сурова дървесина, захранвани с два енергийни източника – на газ и котел за изгаряне на дървесни отпадъци. Територията на цялата производствената база е изцяло газоснабдена. 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ